Dodávame ťažko dostupné produkty, dlhá dodacia lehota, koniec životnosti (EOL) a zastarané elektroni